Veri Koruması

VERİ KORUMASI:

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sunmaktadır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgiyi bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin künyesinde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan verileriniz bize sağladığınız anda toplanır. Bu, örneğin; Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir. Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfaya erişim zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için başka veriler kullanılabilir.

Verilerinize ilişkin hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Verilerin işlenmesine onay verdiyseniz, bu izni gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa istediğiniz zaman yasal bildirimde belirtilen adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analitik ve Üçüncü Taraf Araçlar

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle analiz programları adı verilen programlarda gerçekleşir. Bu analiz programlarına ilişkin detaylı bilgiyi aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir hizmet sağlayıcı (barındırıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, ana bilgisayarın sunucularında saklanır. Bu, IP adreslerini, iletişim isteklerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim ayrıntılarını, isimleri, web sitesine erişimini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir. Host, potansiyel ve mevcut sözleşmemizi yerine getirmek amacıyla kullanılır. (Mad. 6 Para. 1 lit. b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla (Mad. 6 Para. 1 lit. f GDPR) yalnızca barındırma sağlayıcımız olacaktır. Verilerinizi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanın ve bu verilere ilişkin talimatlarımıza uyun.

Sipariş işleme için bir sözleşmenin imzalanması

Veri korumasına uygun işlemeyi sağlamak amacıyla, sunucumuzla sipariş işlemeye yönelik bir sözleşme imzaladık.

Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

veri koruması

Bu sitelerin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz. Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu veri koruma beyanı hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla gerçekleştiğini de açıklamaktadır. İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta yoluyla iletişim kurarken) güvenlik açıkları içerebileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tamamen korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluşa ilişkin not

Bu web sitesinde veri işlenmesinden sorumlu kurum:

Kültürler arası aktarım

Fröbelstr. 3, 60487 Frankfurt am Main

Tel.: 069 71 67 18 02

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçları ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir. Veri işleme izninizin iptaliBirçok veri işleme işlemi yalnızca açık izniniz ile mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin hukuka uygunluğu iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme ve doğrudan reklam yapma hakkı (Mad. 21 GDPR) VERİ İŞLENMESİ MADDEYE DAYALI İSE. 6 ABS’li. 1 LİTRE. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERDEN DOLAYI HER ZAMAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINIZ VAR; BU, BU ŞARTLARA DAYALI PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI GEÇERLİ YASAL DAYANAK BU VERİ KORUMA POLİTİKASINDA BULUNMAKTADIR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, İŞLEMENİN ÇIKARLARINIZDAN, HAKLARINIZDAN VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZDEN DAHA FAZLA KARŞILIKLI NEDENLERİ KANITLAMADIĞIMIZ YA DA İŞLEMENİN YASAL İDDİALARIN İDDİASI, KULLANIMI VEYA BEYANININ TANIMLANMASI İÇİN OLDUĞUNU KABUL ETMEDİĞİMİZ SÜRECE, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (MADDEYE GÖRE İTİRAZ) .21 (1) GDPR). EĞER KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI İŞLENİYORSA, SİZE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN BU TÜR REKLAM AMACI İÇİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETTİĞİNİZ TAKDİRDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 (2) UYARINCA İTİRAZ). Sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkı GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenenler aşağıdaki haklara sahiptir: Bir denetleyici makama, özellikle de mutat ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devlete şikayette bulunma hakkı. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli yollara halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız doğrultusunda veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi kapsamında otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta iletilmesi hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumlu kişiye aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olması durumunda gerçekleştirilecektir.

Bilgilendirme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işleme amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve gerekiyorsa bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Bu amaçla veya kişisel verilere ilişkin diğer sorularınız için yasal bildirimde belirtilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için istediğiniz zaman yasal bildirimde belirtilen adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur: Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu doğrulamak için genellikle zamana ihtiyacımız olur. İnceleme süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı ise/gerçekleşiyorsa, verilerin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa ancak yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için bunlara ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. GDPR’nin 21. maddesinin 1. paragrafı uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal hak taleplerini ileri sürmek, uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için veya aşağıdaki nedenlerle kullanılabilir: Avrupa Birliği’nin veya bir üye devletin önemli kamu yararı.

Bu web sitesinde veri toplama

E-posta, telefon veya faks yoluyla sorularınız

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, sonuçta ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayacağız. Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 Paragraf 1 litre b uyarınca işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (Mad. 6 Para. 1 litre f GDPR) veya sizin onayınıza (Mad. 6 Para. 1 litre a GDPR) dayanmaktadır. ) eğer bu sorgulanmışsa. Bize iletişim talepleri aracılığıyla gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebiniz işleme alındıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

Eklentiler ve araçlar

Google Haritalar

Bu site, bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited’dir (“Google”). Google Haritalar’ın işlevlerini kullanabilmek için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin bulunmasını kolaylaştırmak içindir. Bu, Madde 6 Paragraf 1 litre anlamında meşru bir menfaati temsil eder. Onay istediğiniz zaman iptal edilebilir. Google’ın gizlilik politikasında kullanıcı verilerini nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Kaynak: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html